PROJEKTOVANIE, autorizovaný stavebný inžinier, projekty elektriny. Projektant elektrických zariadení, Fotovoltické systémy (fotovoltika) - REVPRO s.r.o., Ing. Marek Wojtyczka

Prejsť na obsah
PROJEKTOVANIE
Vypracujeme Vám
kompletnú technickú resp. konštrukčnú dokumentáciu
v rozsahu:

  • Fotovoltické systémy (fotovoltika)
  • transformačné stanice VN/NN bez obmedzenia výkonu
  • elektrické prípojky
  • elektrické rozvody NN – vnútorné priemyselné elektroinštalácie
  • vonkajšie káblové rozvody NN a sekundárne vonkajšie vzdušné rozvody NN – energetické rozvody
  • návrh umelého osvetlenia
  • návrh rozvádzačov
  • návrh bleskozvodov a uzemnenia
Návrat na obsah